Հայաստանի Դեղ արտադրողների և ներմուծողների միության կառուցվածքը

 

mpi-scheme

 


 

 Հայաստանի Դեղ արտադրողների և ներմուծողների միության (ԴԱՆ Միություն) անդամ ընկերություններն ըստ գործունեության հիմնական ուղղությունների ներկայացնում են հետևյալ խմբերը.

 • դեղ արտադրողներ,
 • դեղ ներմուծողներ,
 • օտարերկրյա դեղագործական ընկերությունների ներկայացուցչություններ։

ԴԱՆ Միության կառավարման բարձրագույն մարմինը Միության մասնակիցների համագումարն է, որի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում.

 • Միության կանոնադրությունում փոփոխությունների և լրացումներ կատարելը և կանոնադրությունը նոր խմբագրմամբ հաստատելը,
 • Միության ղեկավար և վերստուգող մարմիններ ընտրելը և նրանց լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելը,
 • Միության ղեկավար և վերստուգող մարմինների հաշվետվությունները հաստատելը,
 • Միության տարեկան հաշվետվությունները և հաշվապահական հաշվեկշիռները հաստատելը,
 • Միության մասնակցին Միությունից հեռացնելը,
 • Միության վերակազմակերպման և լուծարման մասին որոշումներ կայացնելը,
 • Մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ և հիմնարկներ ստեղծելը և նրանց աշխատանքի տարեկան արդյունքները հաստատելը։

ԴԱՆ Միությունը ղեկավարում է գործադիր տնօրենը, ով.

 • վարում է Միության ընթացիկ գործերը,
 • Միության անունից կնքում է գործարքներ, պայմանագրեր, համաձայնագրեր և վավերացնում է այլ փաստաթղթեր,
 • համակարգում է Միության ստորաբաժանումների աշխատանքները,
 • նշանակում և ազատում է հաստիքային աշխատողների,
 • տալիս է լիազորագրեր,
 • Միությունը ներկայացնում է այլ կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում,
 • վավերացնում է Միության ֆինանսական փաստաթղթերը։

ԴԱՆ Միության կազմում գործում են.

 • Մշտական (Արբիտրաժային) խումբը, որի գործառույթն է ԴԱՆ ՄիությանՄարքեթինգային գործունեության Կանոնագրքի խախտումների վերաբերյալ դիմումների և վեճերի քննությունը։
 • «Ջի Էքս Պի» Գերազանցության Գիտական Կենտրոնը, որի գործառույթներն են.:  
  • մասնագիտական վերապատրաստումը,
  • նախահամապատասխանության խորհրդատվության տրամադրումը,
  • գնահատումների իրականացումը,
  • ԴԱՆ Միության «Ֆարմա Դայջեսթ» մասնագիտացված հանդեսի հրատարակումը,
  • տեղեկատվության արդիական ծառայությունների տրամադրումը,
  • թարգմանչական ծառայությունների մատուցումը,
  • հրապարակումների պատրաստումը,
  • էլեկտրոնային գրադարանային ծառայությունների տրամադրումը,
  • դեղագործության և հարակից ոլորտների խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը։

ԴԱՆ Միությունը իր աշխատանքները կազմակերպում է հետևյալ աշխատանքային խմբերի միջոցով.

 • Զարգացման և ռազմավարական պլանավորման ԱԽ. ուսումնասիրում, մշակում և ներկայացնում է ԴԱՆ Միության գործունեության և զարգացման խոչընդոտների վերացման ու զարգացման ռազմավարական պլանավորման հետ կապված առաջարկներ,
 • Քաղաքականության և իրավական հարցերի ԱԽ. ուսումնասիրում է Հայաստանում դեղագործության ոլորտի պետական քաղաքականության միտումները և օրենսդրական դաշտը, մշակում և ներկայացնում է պետական քաղաքականության բարելավմանը և օրենսդրության կատարելագործմանն ուղղված առաջարկներ,
 • Որակի կառավարման ԱԽ. ուսումնասիրում է դեղ արտադրող և ներմուծող ընկերություններում որակի կառավարման ոլորտի ստանդարտների ներդրման պահանջարկը և հնարավորությունները, մշակում և ներկայացնում համապատասխան առաջարկներ,
 • Շուկայի և մարքեթինգի հարցերի ԱԽ. ուսումնասիրում է դեղերի շուկայի և այդտեղ մարքեթինգային գործունեության զարգացման միտումները, ներկայացնում է համապատասխան ոլորտի ինքնակարգավորման և օրենսդրական կարգավորման հետ կապված առաջարկներ,
 • Արտահանման և ներմուծման ԱԽ. ուսումնասիրում է դեղերի արտահանման և ներմուծման պայմաններն ու օրենսդրական դաշտը, մշակում և ներկայացնում է արտահանման խթանմանը և ներմուծման պայմանների բարելավմանը նպաստող առաջարկներ,
 • Մոնիթորինգի և ԶԼՄ-ների հետ կապերի ԱԽ. ուսումնասիրում է հանրության հետ դեղագործության ոլորտի կապերի զարգացման և ԶԼՄ-ներում ոլորտի խնդիրների ու զարգացումների լուսաբանման վիճակը, մշակում և ներկայացնում է համապատասխան առաջարկներ։
 

ԴԱՆ Միության անդամներ

left direction
right direction

Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ 2018

Ֆարմա հանդես

pharma-10

2015 թվականի ապրիլին Հայաստանի Դեղ արտադրողների և ներմուծողների միությունը և «Ջի Էքս Պի» Գերազանցության Կենտրոնը թողարկեցին «ՖԱՐՄԱ» դեղագործական գիտական ամսագրի հերթական 10-րդ համարը։

www.pharma-mag.am

Վիդեո

Alfa Pharm Arpimed Esculap Lambron Pharmimpex Liqvor Medical Horizon Tonus-Les Վիտամաքս-Ե Yerevan Chemicals and Drugs Factory

Միջոցառում

Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo

Քարոզարշավ

Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo Events Photo

Find us on Facebook
Follow us on Twitter!